021-5345830 ext 1996 / 1981 / 1827 learning@bslc.or.id

BSLC Sangat membantu dalam pembelajaran dan sangat mendidik. Semoga BSLC makin maju dan menjadi media/sarana terbaik di Binus University. Semoga makin banyak yang berminat untuk terus belajar dan berkembang dan semoga mentor diberi kesabaran dalam membimbing dan diberi kelancaran terhadap perkuliahannya.

Testimoni 56
Search